faq º Staalfederatie

Vraag en antwoord

Veelgestelde vragen over de Staalfederatie BrancheBarometer Metaalhandel

1. Wat is de BrancheBarometer precies?
De BrancheBarometer Metaalhandel is een gewogen gemiddelde van de antwoorden van een grote groep inkopers in de branche Metaalhandel op onderstaande vragen:
a. Is het aantal bestellingen bij uw bedrijf méér, minder of hetzelfde als vorige maand?
b. Is het aantal uitgevoerde materiaalbewerkingen bij uw bedrijf méér, minder of hetzelfde als vorige maand?
c. Is de werkgelegenheid bij uw bedrijf méér, minder of hetzelfde als vorige maand?
d. Is de levertijd van uw leveranciers korter, langer of hetzelfde als vorige maand?
e. Is de voorraad ingekocht materiaal méér, minder of hetzelfde als vorige maand?

2. Zijn dat alle vragen die gesteld worden?
Nee, er wordt ook nog gevraagd naar de inkoopprijs (hoger, lager of hetzelfde), maar deze wordt niet meegenomen in de Barometer. Omdat het onderzoek anoniem is (en we dus niet weten welke antwoorden een deelnemer geeft) dienen telkens drie vragen te worden beantwoord over het bedrijf: hoe groot is het, welke metalen halffabrikaten verkoopt men, en in welke regio is het gevestigd.

3. Hoe wordt de Barometer precies berekend?
Voor elk van de 5 vragen (zie 1) wordt een getal berekend: het % 'méér/korter' plus de helft van het % 'hetzelfde'. De Barometer is het gemiddelde van deze vijf getallen, zij het dat sommige zaken (zoals het aantal bestellingen) belangrijker zijn dan andere, en dus een groter gewicht krijgen. Deze gewichten zijn respectievelijk a.30% b.25% c.20% d.15% e.10%

4. Wat zegt de Barometer over de branche Metaalhandel?
Als de Barometer zich boven de 50 bevindt gaat het goed met de branche (is er sprake van groei), als de Barometer zich onder de 50 bevindt gaat het niet goed (is er sprake van krimp).

5. Hoe gaat het onderzoek precies in praktijk?
Alle inkopers die in de Metaalhandel werkzaam zijn kunnen zich op de site van Formdesk aanmelden (klik hier). Daarna voltrekt zich elke maand het volgende proces:
• Elke 20e van de maand wordt een e-mail gestuurd met het verzoek de vragenlijst in te vullen
• Elke 22e krijgt iedereen die de vragenlijst nog niet heeft ingevuld een herinnering
• Elke 24e krijgt iedereen de eigen antwoorden weer terug, met de mogelijkheid deze met het branchegemiddelde te vergelijken.

6. Zijn de resultaten openbaar?
Elke 1e van de volgende maand wordt een persbericht opgemaakt waarin de meest recente resultaten worden besproken in het licht van eerdere resultaten en andere statistieken. Deelnemers aan het onderzoek krijgen dit persbericht automatisch toegestuurd, andere mensen kunnen zich hier op de verzendlijst laten plaatsen.

7. Hoe zit het met de privacy?
Iedereen is gebaat bij de meest eerlijke antwoorden, en om die reden wordt het onderzoek anoniem uitgevoerd door www.formdesk.nl, een online marktonderzoeker. Formdesk zorgt voor de scheiding van personen en antwoorden, Staalfederatie heeft wel toegang tot de e-mailadressen in verband met het versturen van uitnodigingen, resultaten en persberichten. De deelnemer kan zelf aangeven wat er met het e-mailadres mag gebeuren. De adressen worden in elk geval nooit doorgespeeld aan derden.

8. Heeft de Staalfederatie dit onderzoek zelf verzonnen?
Nee, de BrancheBarometer is gebaseerd op een onderzoek dat al sinds de jaren '20 in de Verenigde Staten bij inkopers in de industrie wordt uitgevoerd door branchevereniging ISM. Iedereen staat vrij de opzet van dit onderzoek over te nemen. Klik hier voor meer informatie over dit onderzoek.

9. Is er in Nederland niet al een inkoopmanagersonderzoek?
De Nederlandse branchevereniging van inkopers (Nevi) voert in Nederland ook maandelijks een onderzoek uit dat is gebaseerd op het Amerikaanse onderzoek. Belangrijkste verschillen zijn dat de BrancheBarometer Metaalhandel zich beperkt tot de branche Metaalhandel, dat alle inkopers in deze branche mee mogen doen (en niet slechts een steekproef) en dat het onderzoek volledig digitaal wordt uitgevoerd.

10. Wat verstaan jullie onder 'Metaalhandel'?
Het gaat vooral om de bedrijven met als hoofdactiviteit de inkoop en verkoop van metalen halffabrikaten van bijvoorbeeld platen, buizen en profielen van metalen als staal, RVS en aluminium.

11. Bereik je wel iedereen met een onderzoek via internet?
Uit onderzoek blijkt dat zo'n 90% van de inkopers in de metaalindustrie internettoegang heeft. Dat er dus 10% niet in staat is het onderzoek in te vullen is wel jammer, maar dit nadeel weegt niet op tegen de voordelen (snel, praktisch, goedkoop) van volledig digitaal onderzoek.

12. Waarom mogen alle bedrijven in de branche meedoen?
Omdat het onderzoek digitaal wordt uitgevoerd zijn de kosten van extra deelnemers verwaarloosbaar. En zo krijgen alle bedrijven in deze branche de gelegenheid om hun ontwikkelingen te vergelijken met het gemiddelde van de branche.

13. Moet ik -als deelnemer- nou elke maand onze bewerkings- en voorraadcijfers opzoeken?
Hoe accurater hoe beter, maar u mag de antwoorden ook 'op gevoel' geven.

14. Waarom doet de Staalfederatie dit eigenlijk?
De Staalfederatie wil de bedrijven in de metaalhandel (zowel leden als niet-leden) op deze manier waarde in de vorm van informatie bieden.

Heeft u nu toch nog een vraag? Mail deze naar mhb@staalfederatie.nl