FDP organiseert bijeenkomst Robotprogrammeren º Staalfederatie

FDP organiseert bijeenkomst Robotprogrammeren
Donderdag, 26 januari 2017

Bij robotiseren wordt nog steeds vaak gedacht dat dit alleen zinvol is als men grote series moet produceren. Belangrijke reden waarom veel bedrijven hun robots niet voor enkel stuks/klein serie productie inzetten is, omdat het programmeren van de robot als te ingewikkeld of te tijdrovend wordt ervaren.
In het verleden was het zonder meer een feit dat het programmeren van robots erg tijdrovend was. Moderne ontwikkelingen maken het echter mogelijk om robots op een eenvoudigere en snellere manier te programmeren waardoor het gerobotiseerd produceren van enkel stuks of kleine series goed mogelijk wordt.
Om u praktisch inzicht te geven in deze nieuwe mogelijkheden om te programmeren organiseert Teqnow, in samenwerking met FDP, deze bijeenkomst. Verschillende leveranciers hebben hun eigen klant specifieke oplossing ontwikkeld. Vier bedrijven informeren en demonstreren u de door hun geleverde oplossingen om enkel stuks/kleine series effectief te kunnen programmeren.

Programma

13.00 – 13.30 uur: Ontvangst
13.30 – 13.45 uur: Welkom en toelichting op het programma door Jo van de Put, adviseur Teqnow
13.45 – 14.15 uur: Efficiënt programmeren en produceren van kleine series door Paul Barendse van Rolan Robotics
De metaalindustrie in de Benelux kenmerkt zich door kleine series en enkelstuks productie. Dit stelt eisen aan de flexibiliteit van de productiemethodes.
Rolan Robotics geeft aan de hand van enkele concrete voorbeelden een inzicht hoe ook deze producten effectief kunnen worden geautomatiseerd.
14.15 – 14.45 uur: Offline Programmeren middels Robotstudio en toepassen van virtual reality door Karel van Vlastuin van Robwelding
14.45 – 15.00 uur: Koffiepauze
15.00 – 15.30 uur: Offline programmeren en proces simulatie door Bjorn Hoeven van Cards PLM Solutions. Offline programmeren van enkelstuks en kleine series, ongeacht het type robot. Processimulatie om te komen tot een optimale inzet van robots.
15.30 – 16.00 uur: Robotlassen 2017, eenvoudig en efficiënt door Emil Exner jr van Exner Ingenieurstechniek B.V. Iedereen moet met een robot kunnen omgaan. En de robot moet net zoals een lasser zelf zien en begrijpen wat er gelast moet worden. Zo maakt het Instant Robot Programming System het lassen van enkelstuk productie rendabel.
16.00 – 16.15 uur: Afsluiting bijeenkomst door Jo van de Put, adviseur Teqnow.
16.15 – 17.00 uur: Netwerkborrel

Doelgroep

Iedereen die al de beschikking heeft over een robot maar die nu de series kleiner ziet worden en zich daarop voor wil bereiden
Iedereen die overweegt om een robot aan te schaffen en zo deze nieuwe mogelijkheden in zijn overwegingen kan meenemen.

Locatie en kosten

Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 26 januari 2017 bij Koninklijke Metaalunie, Einsteinbaan 1, Nieuwegein en is kosteloos voor Teqnow deelnemers.
Bent u nog geen Teqnow deelnemer, dan dient u zich eerst aan te melden als Teqnow-deelnemer.
Metaalunieleden kunnen zich kosteloos als Teqnow deelnemer aanmelden.
Voor de overige geïnteresseerden geldt een kleine vergoeding.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de Metaalunie site. Uw aanmelding wordt automatisch per e-mail bevestigd. Nadat gecontroleerd is of u Teqnow deelnemer bent, krijgt u een definitieve bevestiging toegestuurd.

Informatie Federatie Metaalplaat

Bezoekadres:
Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein

Postadres:
Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein

T. 030-600 00 05
E info@fdp.nl
W. www.fdp.nl

Bijbehorende afbeeldingen