Staalfederatie Algemene Vergadering najaar 2018 º Staalfederatie

Staalfederatie Algemene Vergadering najaar 2018
Donderdag, 22 november 2018

De najaarsbijeenkomst Algemene Vergadering van de Vereniging Staalfederatie Nederland staat gepland op donderdag 22 november 2018.

De agenda voor deze Algemene Vergadering wordt u omstreeks 1 november toegestuurd. De voorbereidende bestuursvergadering is op dinsdag 30 oktober 2018 om 16.00 uur in Kasteel Maurick te Vught.