Staalfederatie Cluster Bouw 3e overleg º Staalfederatie

Staalfederatie Cluster Bouw 3e overleg
Dinsdag, 21 mei 2019

Organisatie: Cees de Graaf van ArcelorMittal en Jan Warse de Vries van Reesink Staal

De leden van de Staalfederatie zijn te gast bij Voortman Experience Center, Ozonstraat 6 in Rijssen

Programma
14:00 uur | Ontvangst bij Voortman Experience Center
14:30 uur | Tour Voortman Steel Group (incl. The Fabricator)
16:00 uur | Cluster Bouw vergadering in Meeting Room 10 

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Mededingingsaspecten
3. Verslag van 10 april ’19
4. Marktontwikkelingen
5. Bewustwording transportkosten (Spreker van EVO/Fenedex)
6. Voortgang thema’s en ideeën van Leden
7. Voorbereiding bijeenkomst 2 juli (Er is besloten om fabrikanten – Salzgitter, ArcelorMittal, Celsa en Thüringen - uit te nodigen om hun visie op het tweede halfjaar te geven)
8. Vergadering(en) in het najaar onder leiding van Deltastaal en Vlietjonge (vaststelling data en locaties)
9. Rondvraag en sluiting

18:00 uur | Vertrek naar restaurant Brodshoes in Rijssen voor diner

Meer informatie: Rob Greve, r.greve@staalfederatie.nl of 06 - 51 50 65 00.