Staalfederatie Cluster Bouw 4e vergadering º Staalfederatie

Staalfederatie Cluster Bouw 4e vergadering
Donderdag, 06 december 2018

De eerstvolgende bijeenkomst van het Staalfderatie Cluster Bouw zal plaatsvinden op donderdag 6 december 2018 om 16.00 uur in Restaurant Huis De Wiers in Nieuwegein. Staalfederatie leden zijn van harte uitgenodigd.

De agenda en de daarbij behorende bescheiden volgen deze week.

Met nadruk wijs ik u op het belang van deze bijeenkomst. Zoals aangekondigd door de Voorzitter van de Staalfederatie in de Algemene Vergadering van 22 November j.l. zal de nadruk van de activiteiten van de Staalfederatie worden verschoven van de clusters naar de thema’s, Personeel, logistiek, digitalisering, innovatie en financiering.

Deze nieuwe aanpak zal een belangrijk deel van de vergadering in beslag nemen onder het motto: Vóór de Leden maar vooral dóór de Leden.

Wilt u per omgaande laten weten of u zult deelnemen aan de bijeenkomst en met hoeveel personen in verband met de reservering?

Nadere informatie: R.F. Greve; 06-51506500 of r.greve@staalfederatie.nl