Staalfederatie informatiesessie RVS met Mark Huijzen en Marcus Moll º Staalfederatie

Staalfederatie informatiesessie RVS met Mark Huijzen en Marcus Moll
Maandag, 08 mei 2017

Uitnodiging: Informatiesessie RVS / 8 mei 2017 om 13.30 uur in Kasteel Maurick in Vught

Geachte mevrouw, mijnheer,

De Staalfederatie organiseert een interessant programma over de dynamische RVS markt in combinatie met een discussie over inkoopcondities c.q. voorwaarden, die vanaf de klantkant steeds uitdagender worden.

Datum, locatie en doelgroep
Het evenement is bedoeld voor directies en sales- en/of inkoopmanagement en vindt plaats op 8 mei 2017 vanaf 13.30 uur in Kasteel Maurick, Maurick 3, 5261 NA Vught.  Daarnaast biedt deze bijeenkomst de gelegenheid om met de collega’s van de Staalfederatie en externe stakeholders uit binnen- en buitenland bij te praten. U en uw collega’s worden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de informatiesessies maar vooral ook bij het aansluitende diner.

Sprekers
Voor deze informatiemiddag is de heer Mark Huijzen – advocaat bij Simmons & Simmons LLP – uitgenodigd een lezing te houden over aandachtspunten inzake inkoopvoorwaarden van onze afnemers versus de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de Staalfederatie.

De gerespecteerde Markus Moll – managing director SMI - komt zijn visie geven op de ontwikkelingen in de RVS wereld en de gevolgen voor de Nederlandse markt. Wie verdient het geld in de keten? Zet de trend uit 2015 zich voort? Op 8 mei krijgt u hier antwoord op!

Om de sprekers in de gelegenheid te stellen uw (dringende) vragen, al dan niet anoniem te beantwoorden, bieden wij u de gelegenheid om uw vragen tevoren in te dienen zodat zij in de presentaties meegenomen kunnen worden.

Programma
13.30 uur Ontvangst met koffie en thee in het geheel gerenoveerde Kasteel Maurick in Vught
14.00 uur Aanvang bijeenkomst

  • Opening
  • Mededingingsaspecten
  • Hoe om te gaan met inkoopvoorwaarden van uw klanten door de heer Mark Huijzen

15.15 uur Pauze
15.30 uur The World of Stainless Steel gepresenteerd door de heer Markus Moll
17.15 uur Sluiting
17.30 uur Aperitief met aansluitend diner
20.00 uur Sluiting

Aanmelden
U kunt hier aangeven of u wel/niet onze gast wilt zijn op 8 mei a.s. Wij stellen het op prijs als u één of meerdere collega’s aanmeldt. Wilt u ook aangeven met hoeveel personen u bij het diner aanwezig bent?
Stel hier uw vragen aan de sprekers.

Tot 8 mei a.s. in Vught.

Bijbehorende afbeeldingen