Standaardisatie van elektronische berichten en classificatie º Staalfederatie

Standaardisatie van elektronische berichten en classificatie
Dinsdag, 25 april 2017

Hierbij deel ik u mee dat op dinsdag 25 april een bijeenkomst wordt gehouden over de voortgang van de EDI-pilots en de artikelclassificatie.

In het begin van de middag worden de productspecialisten uitgenodigd om te vernemen hoe zij de resterende producten zullen gaan classificeren.
Het betreft met name de producten stafstaal, strippen, hoekstaal, middel dikke platen en andere bouw gerelateerde producten met uitzondering van balken en buizen die al geclassificeerd zijn.
Mocht u zelf of een collega hiervoor capabel vinden dan verzoeken wij u dit aan ons te laten weten. We hebben per productgroep circa 3 bedrijven nodig dus meldt u snel aan voor deze bijeenkomst.

14:00 – 15:30 Technische deel
In de bijeenkomst maken we een aanvang met de classificatie opdracht van de productgroepen,
• Stafstaal, strippen, hoekstaal
• (Middel) dikke platen
• Overige bouw gerelateerde producten
Inmiddels zijn reeds geclassificeerd de balken en buizen. Graag horen we van de marktpartijen waar de prioriteiten liggen ten aanzien van het vervolg, dan sturen we daarop aan in het project.
Het streven is een 80% dekkingsgraad te bereiken van de materialen benodigd in een bouwproject.
Arnold Kampstra (ETIM), zal uitleggen hoe we daarbij te werk gaan, ten aanzien van
• Classificatie
• Branche productnummer
E.e.a. zoals reeds toegepast op buis.
U wordt van harte uitgenodigd om daarin mee te denken. Gedurende de middag willen we compacte maar breed samengestelde groepen samenstellen die in max 2 bijeenkomsten de classificatie per productgroep uitwerken
Verder willen aan de slag met bewerkingen, die voor een aanzienlijk deel afgedekt worden door het DSTV bestand.

15:30 – 17:00 Commerciële deel
In het commerciële deel staan we stil bij;
• het vervolg van het project Digi(s)tale berichten.
• de samenwerking met KetenStandaard.nl (Sales in de Bouw en ETIM) en 2BA incl. ondertekening van de overeenkomst.
• de voortgang in Europa.

Er zal een uitleg worden gegeven van de stand van zaken rond de pilots en de internationale ontwikkelingen op het gebied van e-business en automatisering. Voor deze bijeenkomst worden ook de staalconstructiebedrijven uitgenodigd.

De agenda wordt één dezer dagen aan u gestuurd. Mocht u belangstelling hebben dan verneem ik dat graag van u.
Locatie: Koninklijke Metaalunie, Einsteinbaan 1 in Nieuwegein.

Namens Bouwen met Staal, Staal Federatie Nederland (SFN) en de Samenwerkende Nederlandse Staalbouwers (SNS).

Klik hier voor de nieuwsbrief van ETIM/Ketenstandaard.

Bijbehorende documenten

Uitnodiging 25 april 2017  Uitnodiging 25 april 2017 (110.8 KB)