THEMABIJEENKOMST LELY INDUSTRIES º Staalfederatie

THEMABIJEENKOMST LELY INDUSTRIES
Woensdag, 25 oktober 2017

THEMABIJEENKOMST LELY INDUSTRIES - 25 OKTOBER 2017 voor leden van de Staalfederatie en stakeholders

Het Cluster Industrie van Staalfederatie Nederland heeft zich ten doel gesteld tweemaal per jaar een brede bijeenkomst te organiseren voor medewerkers uit alle disciplines van de Staalfederatie en stakeholders.
In navolging op de druk bezochte bijeenkomst in mei jl., heeft de RVS-commissie van het Cluster Industrie dit keer gekozen voor een bedrijfsbezoek aan LELY Industries te Maassluis.

Lely staat bekend als wereldmarkt-leider op het gebied van de geautomatiseerde melkrobots.

De themabijeenkomst bij LELY bestaat uit een bedrijfsbezoek, buffet en aansluitend twee sprekers zijnde Jan Heselmans van Ironhaven en Dorien van der Heijden van ICSB adviesbureau.

Programma
15.00 uur Ontvangst met koffie en thee
15.15 uur Uitreiken veiligheidskleding en headset
15.30 uur Bedrijfsbezoek en presentatie door de directie van LELY
17.30 uur Buffet
18.00 uur Sprekers met veel tijd voor het stellen van vragen (ook na afloop van de presentaties)
20.30 uur Sluiting

Sprekers
Jan Heselmans van Ironhaven over corrosie van RVS met diverse voorbeelden van claims en misvattingen uit de praktijk. “Bij roestvaststaal 304 en 316 is het grootste risico 'chloride cracking' in het temperatuurgebied 60-150 °C.”
“Uit schatting is gebleken dat de totale kosten van corrosie +/- 4% van het BNP bedraagt. Dit is grofweg 17,5 miljard Euro. Men schat dat ca. 30% voorkomen had kunnen worden door beter na te denken over corrosie.“ BRON: MCB Campus – Wonnie van Beek

Dorien van der Heijden van ICSB adviesbureau die uw onderneming helpt succesvoller klantgericht te ondernemen.
Zij zal een pakkende presentatie verzorgen over het bedrijfskundige spanningsveld tussen service gerichtheid en winstgevendheid en de keuzes die daaruit voor ondernemers voortvloeien.

Aanmelden
Het bestuur van het Cluster Industrie nodigt u en uw collega’s van harte uit voor deze themabijeenkomst. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan de avondsessie zonder deelname aan het bedrijfsbezoek of het buffet.
Laat ons dat SVP per omgaande weten door onderstaand lijstje ingevuld te retourneren.

Naam: …………………………………………………. neemt deel aan de avondsessie.
Ik neem deel aan de rondleiding bij LELY Industries JA / NEE
Ik neem deel aan het buffet  JA / NEE

Bij inschrijving van meerdere personen graag per persoon hun aanwezigheid plus het e-mailadres vermelden, zodat wij de deelnemers persoonlijk kunnen bevestigen.

De voorinschrijving sluit 17 oktober 2017. Wilt u na deze datum contact opnemen met het secretariaat van de Staalfederatie? Mail of telefoon 030 – 750 98 03.

Kosten
Leden van de Staalfederatie en ondernemingen die het lidmaatschap van de Staalfederatie aanvragen vóór 25 oktober 2017 nemen gratis deel, ongeacht het aantal inschrijvingen.
Aan alle andere deelnemers zal € 100,00 p.p. exclusief BTW in rekening worden gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur.

De Cluster Industrie bijeenkomsten bieden met een variëteit aan onderwerpen zoals productkennis (waaronder RVS), marktthema’s, regelgeving en bedrijfskundige onderwerpen inspiratie voor alle leden. Beoogd wordt om de sessies te organiseren op een aansprekende locatie, zoals Lely Industries.

Bijbehorende afbeeldingen

Bijbehorende documenten

THEMABIJEENKOMST LELY INDUSTRIES NV uitnodiging  THEMABIJEENKOMST LELY INDUSTRIES NV uitnodiging (165.06 KB)