CORONA informatiepunt º Staalfederatie

CORONA informatiepunt
Woensdag, 06 mei 2020

De Staalfederatie zal u op deze plek steeds een update geven van publicaties over dit onderwerp afkomstig van een aantal landelijke en overheidsinstanties die u continu over dit onderwerp kunnen informeren en hulp bieden bij diverse corona gerelateerde vragen. Hebt u aanvullingen hierop of zakelijke vragen die betrekking hebben op het coronavirus, dan ontvangen wij de informatie graag. Wij hebben niet op alle vragen een antwoord, maar als de vragen beter in zicht zijn, dan kunnen we daar beter op inspelen.

06-05 Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand
21-04 Maatregelen verlengd  de meeste maatregelen tot en met 19 mei a.s. Voorzichtige ruimte voor kinderen en jongeren
16-04 handreiking voor ondernemers over de NOW
15-04 update VNO-NCW met mogelijke oplossing voor seizoenbedrijf en werkmaatschappij in de NOW regeling
10-04 corona calculator
10-04 Kvk bedrijvendynamiet Q1 2020
09-04 nieuwe lijst SBI-codes TOGS (uitbreiding met o.a. codes Groothandel) en webinar NOW regeling
08-04 update coronavirus / Let op: uitnodiging voor webinar over financiering
06-04 webinar TOZO
06-04 uitbreiding Kamer van Koophandel item met 1e flitspeiling
03-04 uitbreiding coronadossiers met Handel en economie en Bedrijven voor bedrijven
31-03 om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn alle maatregelen verlengd t/m 28 april.
31-03 update NOW-regeling. Informatie vanuit SZW over de NOW; loketten bijna open.
30-03 Metaalunie onderzoek naar gevolgen coronavirus: MKB-metaal nu al onder grote druk
26-03 update VNO-NCW en MKB-Nederland - enquêteuitkomsten (impact van de corona-crisis op het bedrijfsleven) plus de link naar de enquête,
24-03 monitor economische impact coronavirus in Brabant
24-03 veelgestelde vragen reisadvies per land
23-03 nieuwe maatregelen
20-03 update met overzicht maatregelen
19-03 update met: FME meldinformatiepunt coronavirus en Presentatie met gevolgen voor de internationale handel in staalproducten ten gevolge van het covid-19 virus, zie afbeelding Supply chain actions.
18-03 update met Kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie en Kamerbrief noodpakket banen en economie

Corona en de mogelijke gevolgen voor de marktonwikkelingen

Afdeling branches van de Metaalunie geeft het signaal af dat afnemers in de metaalsector zich zorgen maken over de beschikbaarheid van staal, metaal en andere materialen. Op korte termijn is er nog geen vermindering van het aantal opdrachten te verwachten.

Van de Samenwerkende Nederlandse Staalbouwers (SNS) kwam het bericht dat er nog geen stagnatie plaatsvindt in de werkzaamheden. Alleen de heel grote opdrachten staan on hold. Buitenlandse werknemers trekken zich terug uit ons land en het ziekteverzuim loopt op waardoor een capaciteitstekort is ontstaan. Mede door de maatregelen van de overheid is gekozen om de werkzaamheden uit te voeren in ploegendiensten, zodat er minder mensen op de werkvloer zijn en de opdrachten kunnen worden uitgevoerd. De middellange termijn van mei en juni is moeilijk te voorspellen.

Naar verluid van diverse leden van de Staalfederatie is er nog geen signaal dat de leveringen van fabrieken tot gaten in de voorraad gaan leiden. Er is voor de gangbare producten meer dan twee maanden voorraad. De mogelijkheid bestaat dat door het uitvallen van chauffeurs er een logistiek probleem ontstaat.
In goed overleg blijken afnemers in deze tijd veelal alle begrip te hebben dat leveringen soms gecombineerd moeten worden en de 24 uur dienstverlening niet altijd kan worden gegarandeerd. Mocht u ervaringen willen delen dan vernemen we dat graag. Zo lang de Staalfederatie website nog niet interactief is, vragen wij u dit te willen delen op r.greve@staalfederatie.nl of telefonisch op 06-51 506 500.

Bestuur en bureau wensen u het allerbeste toe in goede gezondheid in deze uitdagende tijden.

MELD HET ONS


Rijksoverheid

6 mei: Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.

21 april: Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Hier een overzicht van wat er wijzigt plus de ingangsdatum. De praktische invulling van onderstaande wijzigingen krijgt de komende tijd verder vorm in samenspraak met betrokkenen.

Met o.a. de TV-toespraak van minister-president Mark Rutte en verwijzingen naar reisadviezen en veelgestelde vragen voor allerlei sectoren.
Klik hier en lees verder alle informatie over de verscherpte maatregelen die op 23 maart 2020 zijn genomen.

Coronadossiers

Uitstel belastingen

Werk en inkomen

Financiering

Regels en veiligheid

Handel en economie

Bedrijven voor bedrijven

Calculator

Bronvermelding/initiatief: MKB Nederland en VNO-NCW

Kamer van koophandel ondernemersplein

WNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen. Het telefoonnummer 0800-2117 is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.
Specialisten helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.
Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus; tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 – 20:00 uur. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-202051351.

Flitspeiling

De KVK en de NVG willen een goed beeld krijgen van de grote impact van de coronacrisis om te zien wat de overheidsmaatregelen betekenen voor ondernemers. De eerste Flitspeiling is gehouden van 26 tot en met 30 maart 2020.

Bedrijvendynamiek Q1 2020 beschikbaar per 10 april 2020.

Noodpakket coronavirus

Waar kunnen ondernemers terecht?
Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker.
Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus.
De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.
Lees hier de MKB standpunten mbt o.a. werktijdverkorting, loooorbetaling tijdens vergunningsperiode en borgstelling kredieten.

09-04 Bijgevoegd de aangepaste lijst met SBI-codes behorend bij de TOGS-regeling en de brief van het kabinet inzake de TOGS en aanvullende maatregelen op het gebied van financiering voor bedrijven aan. Aan de lijst zijn veel SBI-codes groothandel toegevoegd.
Nieuwe datum webinar van VNO-NCW en MKB-Nederland over de NOW-regeling: dinsdag 14 april a.s. om 15.00 uur. U kunt zich aanmelden via: » Meld je nu aan
De toegangslink wordt kort voor aanvang van het webinar aan de deelnemers gemaild.

Kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Kabinet presenteert omvangrijk coronapakket voor bedrijven en zzp’ers. Het kabinet trekt voor zolang dat nodig is tijdens deze coronacrisis maandelijks miljarden uit om de economie overeind te houden en banen en inkomens te beschermen. In het coronapakket dat de ministers Wiebes, Koolmees en Hoekstra maandagavond presenteerden zit een tegemoetkoming tot 90 procent van de loonkosten voor bedrijven die werktijdverkorting hebben aangevraagd, inkomensondersteuning voor zzp’ers en uitstel van betaling van belastingen. Juridisch is nog niet alles rond, dus niet alle regelingen kunnen al per direct worden aangevraagd.
Bekijk hier een overzicht van alle maatregelen uit het nieuwe noodpakket van het kabinet.
Bijlage: Kamerbrief noodpakket banen en economie
Overzicht onderaan deze pagina.

Webinar TOZO

Vragen en antwoorden over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO), m.m.v. Margreet Drijvers van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) en door Fer Nieuwenhuis en Johan Helderma, medewerkers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

ZZP en coronavirus

Brandbrief ZZP Nederland heeft succes: ZZP en coronavirus: kan ik hulp krijgen

Borgstelling MKB-kredieten

Heeft u als ondernemer te weinig onderpand om geld te lenen? Informeer bij uw financier naar de mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De BMKB vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van de onderneming, ook in de toekomst.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Op rivm.nl vind je alle richtlijnen over hoe om te gaan met mogelijke gezondheidsrisico’s binnen je bedrijf. De informatie van het RIVM is de enige officiële bron vanuit de rijksoverheid. Het advies is om deze richtlijnen op te volgen.

Kennissysteem infectieziekten en arbeid

Richtlijnen hoe veilig en gezond omgaan op de werkvloer

Regeringsnieuwsbrief

Ontvang de belangrijkste nieuwsberichten van het kabinet. Aboneer je op de nieuwsbrief.

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

De meest recente informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) treft u hier aan.

FME meld-informatiepunt coronavirus

Vanwege de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) nemen overheden en bedrijven strenge maatregelen om besmetting en verdere verspreiding van dit virus te voorkomen.

VNO-NVW

De nieuwsbrieven van VNO-NCW treft u elders op de Staalfederatie website aan. Lees hier verder.

UPDATE Recentelijk is door VNO-NCW en MKB-Nederland een enquête gehouden inzake de impact van de corona-crisis op het bedrijfsleven. Klik hier voor de uitkomsten. Tevens treft u hierna de link aan naar het webbericht van VNO-NCW en MKB-Nederland over de enquête, Lees verder.

Metaalunie.nl informatiepagina coronavirus

Op deze speciale pagina publiceert de Metaalunie informatie die hulp kan bieden bij allerlei corona gerelateerde vragen. Bijvoorbeeld over uw personeel, steunmaatregelen van de overheid of andere bronnen van informatie.

86% van de mkb-metaalbedrijven verwacht nu of op korte termijn door de gevolgen van het coronavirus problemen in de bedrijfsvoering. Een teruglopende orderpositie en een toenemend liquiditeitstekort zijn daarvan de grootste oorzaken. Dit blijkt uit een enquête van Koninklijke Metaalunie onder haar leden, het MKB-metaal. Zie bijgevoegd persbericht.

LinkedIn

De redactie van LinkedIn informeer u op deze pagina over de laatste updates over dit onderwerp. Om deze informatie te lezen dient u ingelogd te zijn met uw LinkedIn account.

Koninklijke Staalfederatie constateert dat leden diverse maatregelen nemen om hun werknemers en de zakelijke partners zo goed mogelijk te beschermen. Gezien het belang van de gezamenlijke verantwoordelijkheid vermelden wij hieronder een opsomming van een aantal genomen maatregelen.
Wij wensen u veel sterkte in deze hectische en onzekere periode en zullen alle beschikbare informatie met u delen.

  • Hygiëne zoals handen wassen, niezen/hoesten in de ellenboog, extra reinigen sanitair, deurklinken, trapleuningen
  • Van hand tot hand contact wordt zoveel mogelijk gemeden
  • Medewerkers werken thuis of zijn optimaal gespreid over de werkvloer, mogelijk dat de afhandeling van de e-mail of telefonische optoepen iets langer zal duren dan gebruikelijk.
  • Chauffeurs krijgen richtlijnen mee niet direct in contact te komen met hun afnemers
  • Er wordt een sociale ruimte van 2 meter in acht genomen
  • Ten behoeve van chauffeurs worden dixie’s geplaatst en chauffeurs worden, waar mogelijk, verzocht in de cabines te blijven
  • Contacten in de privésfeer worden beperkt

Monitor economische impact coronavirus in Brabant (zie bijlage)

In Brabant zijn diverse initiatieven genomen om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Eén van die initiatieven is de monitor economische impact coronavirus in Brabant. Stuur een berichtje met naam en e-mailadres naar corona@brabant.nl. Dan wordt je op de verzendlijst geplaatst.

Veelgestelde vragen reisadvies per land

Veel landen en gebieden nemen momenteel ingrijpende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

aanscherping-maatregelen-23maart

IMG_8091

Bijbehorende afbeeldingen

Bijbehorende documenten

30-03 Metaalunie onderzoek naar gevolgen coronavirus-MKB-metaal nu al onder grote druk  30-03 Metaalunie onderzoek naar gevolgen coronavirus-MKB-metaal nu al onder grote druk (48.63 KB)
30-03 Grafieken enquete Metaalunie onderzoek  30-03 Grafieken enquete Metaalunie onderzoek (130.88 KB)
Kabinetsbrief noodpakket banen en economie  Kabinetsbrief noodpakket banen en economie (239.09 KB)
Bijlage 1 Internationale en Europese maatregelen om economische gevolgen COVID-1 te mitigeren  Bijlage 1 Internationale en Europese maatregelen om economische gevolgen COVID-1 te mitigeren (130.31 KB)
Bijlage 2 beleidsregel  Bijlage 2 beleidsregel (58.68 KB)
Gevolgen internationale handel   Gevolgen internationale handel (3.82 MB)
Monitor economische impact coronavirus in Brabant  Monitor economische impact coronavirus in Brabant (945.58 KB)