Extra geld voor toekomstvaste aanpak bruggen project A27 º Staalfederatie

Extra geld voor toekomstvaste aanpak bruggen project A27
Woensdag, 01 maart 2017

Onderstaand bericht heeft onder de leden van de Staalfederatie veel vragen opgeworpen. Door SNS Intra, FME, Metaalunie en Bouwen met Staal is een reactie opgesteld bestemd voor de minister van Verkeer en Waterstaat. Deze brief is met het boek “Canon van de Nederlandse brug” vandaag verzonden is en bij dit bericht gevoegd.


Van verschillende kanten ontvingen we bericht dat de verontwaardiging groot is. Op verzoek van het Bestuur van de Staalfederatie is een aantal partijen aangespoord tot actie.

Van Bouwen met Staal, Rijkswaterstaat, SNS Intra en TATA Steel is de verzekering ontvangen dat het Ministerie te horen krijgt, dat de Minister volledig voorbij is gegaan aan het recht op openbare aanbesteding en excuses zal moeten maken voor de suggestie dat de bruggen in beton zullen worden gebouwd en het negatieve taalgebruik jegens staal. Ook de Metaalunie, FME en de andere partners in de Ketenbeleidsgroep staan op scherp.
Het onderzoek naar de stalen bruggen is in volle gang maar nog niet afgerond. Ook daar is het Ministerie aan voorbij gegaan.

Er moet zorgvuldigheid worden betracht bij de formulering van de tegenaanval. Die zal moeten worden gebaseerd op feiten. De Staalfederatie heeft bij alle instanties die zij de afgelopen dagen heeft gesproken erop aangedrongen om de schrijver van het persbericht van het Ministerie op te sporen. De Minister zal dit bericht ongetwijfeld hebben goedgekeurd, maar het gaat om de toonzetting. Om in de verkiezingstijd te scoren kan het nuttig zijn om de verkeersproblematiek aan te kaarten, maar is het niet nodig om staal negatief te benaderen en beton op te hemelen. Daar kan meer achter zitten.

Bouwen met Staal en TATA Steel zijn nadrukkelijk gevraagd de Staalfederatie te voorzien van alle officiële stukken zoals persberichten, zodat die gelijk aan u doorgestuurd kunnen worden. SNS Intra is doende een brief te formuleren in overleg met TATA Steel en Rijkswaterstaat om hun ongenoegen te uiten.

De Staalfederatie maakt van de gelegenheid gebruik om u een positief bericht te brengen.
De brandbrief van de Ketenbeleidsgroep in September met betrekking tot de brandoverslag heeft succes gehad.
De verandering in de wettekst is teruggedraaid.

Staalfederatie spreekt het vertrouwen uit dat ook de kwestie van de stalen bruggen wordt rechtgezet maar helaas is staal weer negatief op de kaart gezet.

Met vriendelijke groet,
Rob Greve
Branchemanager


Het traject A27 Houten-Hooipolder krijgt een volledig nieuwe Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) kiest voor volledige vervanging van de drie bruggen in plaats van een versterking van de huidige bruggen omdat dit op de langere termijn goedkoper is en een betere garantie geeft voor een vlotte doorstroming van het verkeer.

De volledige vervanging van de stalen bruggen door betonnen bruggen zorgt ervoor dat er in de toekomst minder onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Dit is niet alleen voordeliger maar zorgt ook voor minder verkeershinder vanwege wegwerkzaamheden. Daarnaast zorgt de vervanging van stalen bruggen voor betonnen bruggen voor een afname van het geluid op de bruggen. Dit betekent dat de geluidsbelasting in de omgeving afneemt.

De A27 tussen knooppunten Houten en Hooipolder wordt verbreed. De snelweg, die over de grote rivieren loopt, krijgt over het gehele traject minimaal 2x3 rijstroken, op verschillende onderdelen van het traject zelfs 4 rijstroken. Bij het knooppunt Hooipolder wordt een verbindingsboog aangelegd. Door verbreding van de snelweg zal de doorstroming op de A27 flink verbeteren.

Aanvankelijk voorzagen de plannen in een versterking van de huidige bruggen. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat is echter gebleken dat het voordeliger is om drie bruggen nu al toekomstvast te gaan vervangen. De minister trekt hiervoor 389 miljoen euro uit. Dit bedrag komt bovenop het bedrag van 860 miljoen euro dat al is gereserveerd voor het grote wegproject. De gewijzigde aanpak wordt verwerkt in een Tracébesluit dat in de loop van volgend jaar wordt vastgesteld.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/02/20/extra-geld-voor-toekomstvaste-aanpak-bruggen-project-a27

Bijbehorende afbeeldingen

Bijbehorende documenten

Brief aan Minister van Infrastructuur en Milieu  Brief aan Minister van Infrastructuur en Milieu (1.09 MB)
A27-houten-hooipolder  A27-houten-hooipolder (126.98 KB)