Trump zet invoerheffingen op staal en aluminium door º Staalfederatie

Trump zet invoerheffingen op staal en aluminium door
Woensdag, 13 juni 2018

President Trump kondigde al op 8 maart aan dat de VS op 23 maart tarieven ging instellen op staalimport van 25% en aluminiumimport van 10%. De EU kreeg twee keer een tijdelijke ontheffing en onderhandelde tot en met eind mei met de Verenigde Staten om definitief uitgezonderd te worden van de maatregel. Trump zet de importheffingen op staal en aluminium nu door voor de EU, om zogezegd de eigen staalindustrie te beschermen. De maatregelen zijn aangekondigd voor 1 juni vanaf 6 uur ‘s morgens.

Om welke producten het precies gaat, kunt u dit hier nalezen in deze onderzoeksrapporten:
De lijst met staalproducten, kunt u vinden in het rapport 'The effect of steel imports on national security'(Pagina 21 & 22, óf pagina 25, 26 van pdf reader).
De lijst met aluminiumproducten, kunt u hier vinden in dit rapport 'The effect of aluminium imports on national security' (pagina 20, 21, 22, óf pdf reader: pagina 23, en 24 &25 voor toelichting).

Samenvattend gaat het om de HS codes:
Instelling per 1 juni 2018 van een ad valorem tarief van 25% op import van staalproducten in de HS categorieën 7206.10 tot 7216.50, 7216.99 tot 7301.10, 7302.10, 7302.40 tot 7302.90 en 7304.10 tot 7306.90 uit alle landen, met uitzondering van Canada en Mexico.
Instelling per 1 juni 2018 van een ad valorem tarief van 10% op de import van aluminiumproducten in de HS categorieën 7601, 7604 tot 7609, 7616.99.51.60 en 7616.99.51.70 uit alle landen met uitzondering van Canada en Mexico
Lees voor meer detail de genoemde pagina’s in de rapporten

Codes checken
De codeproducten waarover heffing wordt geheven verschillen. Zo telt de goederencode waarop de heffing is gebaseerd bij staal 6 cijfers en die voor aluminium 4 of 10 cijfers. Ze staan geregistreerd in het zogenoemde US Harmonized Tariff Schedule (HTS). Dit systeem komt overeen met het Geharmoniseerd Systeem (HS). Let dan ook goed op de cijfers na de 6e positie, want die kunnen wel verschillen. Het advies is dan ook om het HTS na te kijken om te kijken of het betreffende product onder de heffingsmaatregel valt. U vindt de HTS codes en wat dit inhoudt, hier, 'chapter (hoofdstuk) 72, 73 en 76'. De HS (of GN) codes die we in Nederland gebruiken, vindt u hier. Via de inhoudsopgave vindt u Afdeling XV, hoofdstuk 72 (p. 472), 73, 76.

Onderhandelingen
De onderhandelingen zijn eind mei o.a. vastgelopen op het standpunt dat EU eerst de invoerheffingen van tafel wilde hebben om te kunnen praten. De VS is hier niet mee akkoord, omdat er momenteel ook al diverse invoertarieven van kracht zijn voor de VS. De EU was zich al aan het beraden op serieuze tegenmaatregelen, en zal hier waarschijnlijk mee doorgaan. De EU lijkt echter ook vooral de schade te willen beperken. Tegenmaatregelen kunnen nog weken op zich laten wachten omdat de EU de internationale handelsregels wil volgen en er een wachttijd wordt voorgeschreven.

Informele overeenkomst?
Mogelijk zal Washington met Brussel een informele overeenkomst sluiten, of daar in elk geval naar streven. Er wordt gezegd dat de EU mogelijk zijn staal en aluminiumuitvoer naar de VS beperkt tot 90% van de export van 2017, in ruil voor volledige vrijwaring van aanvullende tarieven, gecombineerd met afspraken over invoer van Amerikaans gas en industriële producten. Zulke afspraken kunnen echter in de praktijk moeilijk zijn uit te voeren aangezien Europa geen land is en het de Europese bedrijven zijn die handel drijven.

Lees hieronder de relevante ECHO nieuwsberichten voor meer achtergrondinformatie.

Relevante ECHO nieuwsbrieven over dit onderwerp:
25 mei: Echo nr. 32: Onderzoek VS naar import van auto’s uit onder meer EU
17 mei: ECHO nr. 28: Mogelijke extra invoerheffingen op bepaalde producten uit de VS
1 mei: ECHO nr.26: Verlenging EU-uitzondering van VS-heffingen op staal en aluminium
26 april: ECHO nr. 25: Voorafgaand markttoezicht aluminiumproducten uit alle landen
28 maart: ECHO nr. 19: Onderhandelingen tot 1 mei tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over handelsbelemmeringen
20 maart: Echo nr. 17: Heffing Verenigde Staten op import van staal en aluminiumimporten uit onder meer de EU
Een overzicht van alle Echo nieuwsberichten vindt u hier.

Blijf op de hoogte via de ECHO nieuwsbrief over handelspolitiek
ECHO-berichten informeren beknopt over antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsmaatregelen die, of door de Europese Unie, of door andere landen zijn genomen tegen de EU. Per maatregel wordt aangegeven wat het inhoudt en welk land het betreft. Om te abonneren stuurt u een verzoek naar deyl@vno-ncw.nl. Inhoudelijke vragen: Ministerie van Buitenlandse Zaken via dgbeb-antidumping@minbuza.nl.

Amerikaanse overheid, persberichten
16 februari 2018: Aankondiging Amerikaanse overheid met onderzoek staal en aluminium heffingen
08 maart 2018: Aankondiging maatregelen per 23 maart: Secretary Ross Statement on President Trump’s Decision to Impose Tariffs on Imported Steel and Aluminum

Recente nieuwsartikelen, o.a.
31 mei NOS: Een handelsoorlog met Europa, wat zijn de risico’s voor Trump?
31 mei NOS: Trump begint handelsoorlog met EU heffing op staal en aluminium

Samenvattend kunnen we dus voorlopig stellen dat handelsproducten die weliswaar veel staal of aluminium kunnen bevatten niet onder deze maatregelen getroffen worden.

Heeft u nog vragen? Stuur ze aan Staalfederatie Nederland via info@staalfederatie.nl

Bijbehorende afbeeldingen