Over Staalfederatie º Staalfederatie

STAALFEDERATIE NEDERLAND

De Staalfederatie is een platform voor handelaren in staal en metaal en hun stakeholders, met als doel het onderhouden van relaties en het uitwisselen en vergrote van kennis. De Staalfederatie vertegenwoordigt de handelaren in staal en metaal bij algemene overkoepelende thema's.

De Staalfederatie is in 2005 gefuseerd met de Vereniging van Staaltoeleveranciers (VEST), de Algemene Vereniging voor de Buizenhandel (AVB), de Vereniging van handelaren in speciaal staal (Vimpostaal) en de Vereniging van steel service centers (VSSC). In de nieuwe samenstelling heeft de Staalfederatie een aantal doelstellingen neergezet waarbij het uitgangspunt is dat de vereniging steeds sondeert naar de behoefte van de leden om haar toegevoegde waarde te behouden.

Voor meer informatie zie: WAAROM LID WORDEN