Algemene Voorwaarden º Staalfederatie

Staalfederatie Algemene Voorwaarden

2018

Op 15 maart 2018 zijn de gewijzigde Staalfederatie Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40409040. Per 1 mei 2018 zijn de eerder gedeponeerde voorwaarden hierdoor vervallen.

Het gebruik van deze Algemene Voorwaarden is voorbehouden aan leden van Staalfederatie Nederland.

Bericht voor leden: Over de aanpassingen, het gebruik en verwijzing op uw briefpapier zijn nadere instructies hiervoor in een begeleidend schrijven opgenomen. Zie de toelichting in het besloten gedeelte van de website.

“De privacywetgeving, waaronder dus de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), legt u een aantal verplichtingen op. Zo moet u bijvoorbeeld de betrokken van wie u persoonsgegevens verwerkt informeren over wat u met hun gegevens doet, waarom u dat mag doen en wat de rechten van de betrokkenen zijn. Ook moet u uw register van verwerkingsactiviteiten up to date hebben en moet u kunnen aantonen dat u aan de AVG voldoet.

Een set algemene voorwaarden is niet een geschikt middel om aan uw privacy-verplichtingen te kunnen voldoen. De Staalfederatievoorwaarden zullen dan ook niet aangepast worden in verband met de AVG.

Voor meer informatie over de AVG kunt u ook terecht op de site van Staalfederatie: