Algemene Voorwaarden º Staalfederatie

Staalfederatie Algemene Voorwaarden

2018

Op 15 maart 2018 zijn de gewijzigde Staalfederatie Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40409040. Per 1 mei 2018 zijn de eerder gedeponeerde voorwaarden hierdoor vervallen.

Het gebruik van deze Algemene Voorwaarden is voorbehouden aan leden van Staalfederatie Nederland.

Bericht voor leden: Over de aanpassingen, het gebruik en verwijzing op uw briefpapier zijn nadere instructies hiervoor in een begeleidend schrijven opgenomen. Zie de toelichting in het besloten gedeelte van de website.