Algemene Voorwaarden º Staalfederatie

Staalfederatie Algemene Voorwaarden

Per 1 januari 2013 zijn de gewijzigde Staalfederatie Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40409040. De eerder gedeponeerde voorwaarden zijn hierdoor vervallen.

Het gebruik van deze Algemene Voorwaarden is voorbehouden aan leden van Staalfederatie Nederland.

Over de aanpassingen, het gebruik en verwijzing op uw briefpapier zijn nadere instructies hiervoor in een begeleidend schrijven opgenomen. Zie de toelichting in het besloten gedeelte van de website.