Branchebarometer º Staalfederatie

Staalfederatie enquêtes

De wereld is in een hoog tempo aan het veranderen. Het valt niet mee maar we beginnen er aan te wennen, dat onder druk alles nog vloeibaarder wordt. Het tempo waarin besluiten moeten worden genomen dwingt ons ook om in een hogere frequentie over informatie te beschikken.
Het valt op dat de extra tijd die de meeste mensen hebben gekregen omdat ze niet meer in de file staan, dat die tijd wordt besteed aan het vergaren van informatie. Het logische gevolg is dat de informatie dan dichter op de realiteit moet zitten en in een hoger tempo moet worden verzameld.

De Staalfederatie speelt hierop in door elke week een uitgebreide nieuwsbrief te sturen en met enige regelmaat een enquête te houden onder de leden. U kunt daarin anoniem uw mening geven en u leest de samenvatting van de meningen van al uw collega’s.

Check hier de resultaten van de 3 enquêtes

Als u suggesties hebt voor nieuwe vragen en onderwerpen dan vernemen wij dat graag. Samen maken we de nieuwe wereld transparanter in uw eigen belang.