ING Economisch Bureau º Staalfederatie

ING Economisch Bureau
Maandag, 07 september 2020

Publicaties ING Economisch Bureau

Persbericht ING vooruitzicht groothandel

De groothandel kent in 2020 naar verwachting een omzetdaling van ongeveer 6%. Groothandels in grondstoffen worden daarbij met circa 15% lagere omzet vanwege de lage olieprijzen het zwaarst getroffen. Bij de groothandel consumentengoederen is de krimp in het non-food segment met -7% fors hoger dan in food, waar ondanks de goed lopende supermarkten een krimp wordt verwacht van -1,5%. De agrarische en bouwgroothandel lijken tot nu toe minder gevoelig voor lockdowns en ontkomen aan omzetkrimp. In 2021 is voor de sector beperkt omzetherstel mogelijk, mits verspreiding van het coronavirus onder controle blijft en handelsconflicten niet verder oplaaien. Dit stelt het ING Economisch Bureau in het vandaag gepubliceerde Vooruitzicht groothandel. 

Coronacrisis raakt zelfs groothandel
“Krimp is voor de groothandel vrij zeldzaam. In de afgelopen 25 jaar deed alleen in 2003 en 2009 de groothandel een stapje terug”, aldus Henk van den Brink, sectoreconoom Trade bij het ING Economisch Bureau. “De groothandel was het afgelopen decennium bovendien de sterkst groeiende van alle sectoren. De Nederlandse economie groeide met gemiddeld 1,6% per jaar, de groothandel kende een volumegroei van ruim 4%”.

Lockdown vooral slecht voor foodservice groothandel
De omzetdaling in de food groothandel komt dit jaar naar verwachting uit op -1,5%. De lockdown leidde tot gesloten restaurants, lege winkelstraten, geschrapte evenementen en dus lagere omzetten voor de food groothandels. Vooral foodservice groothandels werden hard geraakt. De stijgende omzetten in supermarkten en voedingsspeciaalzaken zorgden niet voor volledige compensatie. Probleem voor veel groothandels is dat men óf levert aan de out-of-home óf aan de retail. Het is lastig om dan je omzet te verleggen van het ene kanaal naar het andere.
Coronacrisis treft vooral food export binnen EU
De in het buitenland door de foodgroothandel gerealiseerde omzet wordt zwaarder getroffen dan die in Nederland. Voor 2020 en 2021 zijn de exportvooruitzichten voor food door de coronacrisis, aanhoudende onzekerheid over het handelsbeleid en de naderende no-deal brexit minder gunstig dan in voorgaande jaren. De exportwaarde stagneerde in de eerste vijf maanden (+0,1%). Het verschil in de ontwikkeling naar regionale bestemmingen is opvallend. De groei van de foodexport naar niet EU-landen en de VS was ruim 35%. Export binnen de EU - verantwoordelijk voor ruim driekwart van alle foodexport - en naar het VK kromp echter met 10,5% respectievelijk 6,5%.

Gemengd beeld bij overige groothandels
De groothandel in non-food consumentengoederen heeft begin 2020 zwaar geleden onder de coronacrisis. Aanbod uit met name China werd gestremd en een deel van de vraag viel weg vanwege lockdowns. In het tweede kwartaal was de terugval in omzet 14%. De bouwsector is dankzij de volle orderboeken van voor de coronacrisis èn de drukte in de doe-het-zelfzaken minder getroffen door de lockdowns dan andere sectoren, waardoor de groothandel in bouwmaterialen in 2020 nog een kleine groei (+1,5%) kan realiseren. In 2021 zijn echter ook voor de bouw de vette jaren voorbij en daalt de groothandelsomzet. De in het eerste halfjaar lage olieprijs en lagere volumes leiden voor de grondstoffenhandel tot een omzetdaling van circa 15%. 2020 is ook voor de groothandel in industriemachines een slecht jaar met een verwachte omzetkrimp van ongeveer 4%. Dankzij de door corona toegenomen digitalisering is de omzetkrimp in de groothandel in ICT-apparatuur vrijwel nihil.

Bijbehorende afbeeldingen