Koninklijke Staalfederatie enquête over de gevolgen van corona º Staalfederatie

Koninklijke Staalfederatie enquête over de gevolgen van corona
Vrijdag, 06 november 2020

Enquêteresultaten nummer 3 - 30 oktober 2020 (bijgesloten pdf)

Dit keer bestond de korte enquête uit twee delen, waarbij de vragen uit deel 2 betrekking hebben op financiële en algemene aspecten van deze corona-periode. 
Wilt u direct de resultaten van deel 1 inzien? Klik op deze link of open de bijgesloten pdf.  De resultaten van deel 2 zijn hier in te zien. Hieronder zijn de resultaten kort samengevat. 

Deel 1

1. Op welke manier manigesteren zich de gevolgen van de coronacrisis. 
Meer dan de helft van de respondenten heeft te maken met ziekte onder eigen personeel. Een enkele met stopzetting van lopende opdrachten en/of het annuleren of uitstellen van nieuwe opdrachten. 

2. Wanneer uw medewerker in thuisquarantaine moet, welke afspraken maakt u? 
Hier geldt dat bij meer dan de helft van de bedrijven die met quarantaine van de medewerker geconfronteerd worden, de medewerker thuis kan werken. In een enkel geval worden snipperdagen genomen of volgt een ziekmelding. Geen enkele medewerker hoeft tijdens quarantaine thuis een cursus te volgen. 

3. en 4. Sneltesten, speelt deze vraag ook in uw organisatie? 
Deze vraag speelt zeker en door een groot deel van de respondenten wordt dit zelf georganiseerd. Een aantal leden wil dat de Staalfederatie dit oppakt. 

5. Wat betekent de crisis op dit moment voor de werkgelegenheid in uw bedrijf? 
Dit schommelt tussen de werkgelegenheid is op peil gebleven en de werkgelegenheid is hierdoor afgenomen.  

6. Ervaart u hinder of vertraging in de toevoer van materialen? 
Het overgrote deel heeft hier Nee geantwoord. Leveringen uit het buitenland hebben vertraging. 

7. Gevolgen voor de dagelijkse afzet gemeten over de afgelopen 6 maanden
Een enkeling heeft meer dan 30% minder afzet of tussen de 15-30% minder afzet. Bij het overgrote deel is sprake van 0-15% minder afzet. 

8. Verwachtingen afzet komende 3 maanden
Ook hier geldt dat het overgrote deel 0-15% minder afzet verwacht. 

9. Hoe groot zijn de gevolgen voor de projecten? 
De helft ondervindt tot 15% minder afzet. 

10. Hebt u investeringen op korte en middellange termijn uitgesteld?
Meer dan de helft heeft dit niet gedaan. Kleine investeringen gaan door. 

Deel 2

1. Voorziet u momenteel behoefte aan extra krediet/financiering
Bijna alle reacties zijn 'Nee'. 

2. Maakt u op dit moment gebruik van één van de geboden financiële maatregelen? 
Op een enkele reactie na, is het antwoord 'Nee'. 

4. Bijwonen live bijeenkomsten 
Bij het overgrote deel van de bedrijven is dat toegestaan. 

5. Invulling online herbergiersfunctie
Lastig in te invullen. De herbergiersfunctie vereist live ontmoetingen. Een toost uitbrengen voor het computerscherm is ook zoiets :-)
"blended" digitaal en fysiek contact zal voor de komende maanden een prima oplossing zijn.
Maandelijks een online meeting met de diverse clusters in combinatie met goede vooraf opgestuurde voorbereiding. 

6. Welke actie verwacht u van de Staalfederatie
Informatievoorziening, en wellicht ondersteuning bij sneltesten. Goede informatie over de ontwikkelingen in de markt en dan vnl op het gebied van drukte van werkzaamheden.

7. Ruimte voor opmerkingen
Live contacten met derden zijn zeer beperkt.
Stay healthy!


Enquêteresultaten nummer 2 - 26 mei 2020 (bijgesloten pdf)

Ga direct naar de RESULTATEN CORONA ENQUÊTE 2, of open de bijgesloten pdf.

Enquêteresultaten nummer 1 - 21 april 2020 (bijgesloten pdf) 

Ga direct naar de RESULTATEN CORONA ENQUÊTE 1, of open de bijgesloten pdf.

Bijbehorende afbeeldingen

Bijbehorende documenten

Enquete 3 resultaat deel 1 - 2020_10_30  Enquete 3 resultaat deel 1 - 2020_10_30 (190.43 KB)
Enquete 3 resultaat deel 2 - 2020_10_30  Enquete 3 resultaat deel 2 - 2020_10_30 (124.82 KB)
Enquete 2 resultaat - 2020_05_26  Enquete 2 resultaat - 2020_05_26 (221.86 KB)
Enquete 1 resultaat - 2020_04_21  Enquete 1 resultaat - 2020_04_21 (203.95 KB)