Rabobank º Staalfederatie

Rabobank
Woensdag, 15 januari 2020

1e KwartaalUpdate Retail en Groothandel van dit jaar, getiteld "Vooruitblik 2020: een jaar vol uitdagingen"

De retail- en groothandelssector is in fundamentele transitie door veranderingen in klantgedrag, demografie, concurrentie en technologie. Om spelers in deze sectoren te helpen en te inspireren, publiceren we regelmatig over de kernthema's van de sectoren en de gevolgen daarvan voor de strategie van retailers en groothandels. In aanvulling op de maandelijkse Retail Update die gericht is op actualiteiten in de retailsector, publiceren we ieder kwartaal een KwartaalUpdate waarin we ingaan op voor zowel retail als groothandel belangrijke thema’s.

De overkoepelende boodschap van deze KwartaalUpdate is dat het jaar 2020 de nodige uitdagingen brengt. Gelukkig zijn er ook kansen voor retailers en groothandels, maar het inspelen hierop vraagt om een zorgvuldige (her)overweging van de strategie. Dit wordt uitgewerkt in een aantal onderwerpen die als volgt kunnen worden samengevat:
• Er is nog steeds sprake van groei in de groot- en detailhandel, maar voor 2020 zien we diverse risico's en verwachten we druk op de winstgevendheid van ondernemers.
• Inkoopsamenwerking biedt nieuwe kansen die nu nog grotendeels onbenut zijn. Non-food loopt op dit gebied achter ten opzichte van food.
• Locatus rapporteert cijfers over passanten in winkelgebieden. Een nadere analyse van deze cijfers illustreert diverse structurele uitdagingen voor winkels en winkelgebieden.
• Amazon kan binnen een periode van 10 jaar een omzet van ca. €10 miljard halen in Nederland. Dit raakt vooral de fysieke winkels. Amazon zal daarom de gehele Nederlandse retailsector dwingen tot actie.
• De financiële middelen van retailers en groothandels om te investeren zijn vaak beperkt. Het is verstandig om vooral in de 'business' te investeren en om terughoudend te zijn met het investeren in 'stenen'.

Met vriendelijke groet,

Olaf Zwijnenburg en Jos Voss
Sectorspecialisten Retail
RaboResearch / Rabobank Bedrijven

Bijbehorende afbeeldingen

Bijbehorende documenten

Rabobank KwartaalUpdate Q1 - Vooruitblik 2020 een jaar vol uitdagingen 15-1-20 PDF  Rabobank KwartaalUpdate Q1 - Vooruitblik 2020 een jaar vol uitdagingen 15-1-20 PDF (615.28 KB)