Over Staalfederatie º Staalfederatie

KONINKLIJKE STAALFEDERATIE

Staalfederatie is een platform voor handelaren in staal en metaal en hun stakeholders, met als doel het onderhouden van relaties en het uitwisselen en vergrote van kennis. De Staalfederatie vertegenwoordigt de handelaren in staal en metaal bij algemene overkoepelende thema's.

De Staalfederatie is in 2005 gefuseerd met de Vereniging van Staaltoeleveranciers (VEST), de Algemene Vereniging voor de Buizenhandel (AVB), de Vereniging van handelaren in speciaal staal (Vimpostaal) en de Vereniging van steel service centers (VSSC). In de nieuwe samenstelling heeft de Staalfederatie een aantal doelstellingen neergezet waarbij het uitgangspunt is dat de vereniging steeds sondeert naar de behoefte van de leden om haar toegevoegde waarde te behouden.

De Koninklijke Staalfederatie is een gemotiveerde vereniging waarin veel nieuwe ideeën ontstaan die nationaal en internationaal weerklank vinden. De Staalfederatie is vaak in daden, maar ook als medefinancier, betrokken bij relevante projecten die de processen in de bouw en de industrie bevorderen. Koninklijke Staalfederatie ziet uit naar de toekomst!
De in 2019 100 jaar bestaande Staalfederatie Nederland kreeg tijdens de viering van het 100-jarig bestaan de bij het predicaat Koninklijk behorende oorkonde officieel overhandigd. Met het Koninklijk predicaat wordt het belang van de Koninklijke Staalfederatie Nederland en haar leden benadrukt.

Voor meer informatie zie: WAAROM LID WORDEN