Bestuursleden en secretariaat º Staalfederatie

BESTUURSLEDEN

J.C. Hilbrands; voorzitter 
A. Janssen, namens cluster bouw
Vacature; namens cluster industrie
R. van Duuren; namens cluster platen
Vacature; penningmeester

Secretariaat

Branchemanager : R.F. Greve / 06 - 51 50 65 00
Officemanager : Y.J. Wiersma - van der Grift / 06 - 13 90 86 90
Twitter logo @staalfederatie