CE-Verklaring º Staalfederatie

VERKLARING CE-MARKERINGSPLICHT

Aan de leden van de Staalfederatie,

In de Algemene Vergadering van 11 juni 2014 is toegezegd, dat de Staalfederatie een verklaring zal opstellen inzake de CE markeringsplicht.
Het bestuur heeft de volgende verklaring opgesteld in nauwe samenwerking met de normenexperts in de Staalfederatie, het Nederlands Normalisatie Instituut en de branchevereniging van de Samenwerkende Nederlandse Staalbouwers, SNS.

VERKLARING

Het doel van de CE-markeringsplicht is het bevorderen van veiligheid en het wegnemen van handelsbelemmeringen binnen de EU.
Net als fabrikanten en importeurs in de staal- en aluminiumketen worden distributeurs met deze verplichting geconfronteerd.
De distributeur die alleen zaagbewerkingen (geen essentiële tolerantie binnen de EN 1090-1) uitvoert, behoeft geen CE-verklaring op te stellen in het kader van de Europees geharmoniseerde productnorm. Bij het door de distributeur uitvoeren van andere werkzaamheden die de aard van het product wijzigen kan de afnemer er voor kiezen het kwaliteitsmanagementsysteem van de distributeur te integreren in zijn eigen FPC. In dat geval is het voor de distributeur niet noodzakelijk een CE verklaring en een DoP op te stellen.